info@flappergastedcakes.nl

Algemene voorwaarden workshops

Flappergasted Cakes handelt sinds 1 januari 2018 onder Next Level Cakes, alle workshops van Flappergasted Cakes worden gefactureerd namens Next Level Cakes.

 

• Workshops bij Next Level Cakes hebben een minimum aantal deelnemers van 4 personen per workshop. Per workshop kan het maximaal aantal deelnemers variëren.

• De prijzen zijn inclusief btw.

• Indien de workshop per factuur betaald wordt, zorgt de deelnemer ervoor dat uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop het volledige bedrag van de factuur op rekening van Next Level Cakes staat.

• Indien de betaling niet tijdig is voldaan, is Next Level Cakes gerechtigd tot het vrijgeven van de gereserveerde datum.

• Next Level Cakes zorgt in principe voor de benodigde materialen, maar kan een verzoek doen bepaalde materialen te verzorgen, zoals cake.

• Workshops kunnen uitsluitend tot 14 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd, dit dient per email te gebeuren naar info@nextlevelcakes.nl. Datum bij binnenkomst van de e-mail geldt als datum van annulering. Let op; Indien er geen reactie van Next Level Cakes ontvangen is, is het mogelijk dat de e-mail niet is ontvangen. Pas na een reactie van Next Level Cakes is de annulering definitief, neem direct telefonisch contact op met Next Level Cakes indien u vermoed dat deze annulering niet is ontvangen. Next Level Cakes zal dan alsnog de annulering bevestigen. Eventueel betaalde gelden worden binnen uiterlijk 30 dagen na annulering terug betaald.

• Indien de annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop plaatsvindt, zal Next Level Cakes maximaal 75% van het betaalde bedrag terugbetalen na aftrek van administratiekosten á €25,-, binnen 7 dagen is dit 50% na aftrek van de administratiekosten. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvangstijd, vervalt recht op restitutie en wordt er indien mogelijk een andere datum aangeboden of omgezet in een tegoed dat bij een toekomstige workshop in datzelfde kalenderjaar toegepast kan worden. In elk ander geval zorgt u zelf voor vervanging en geeft u dit tijdig aan Next Level Cakes door.

• Next Level Cakes behoudt zich het recht om te allen tijde de workshop te annuleren. In overleg zal dan een nieuwe datum gepland worden of het openstaande bedrag wordt als tegoed worden omgezet voor een vergelijkbare workshop. Wilt u toch gebruik maken van restitutie, dan wordt het bedrag minus administratiekosten van €25,- binnen uiterlijk 45 dagen na annulering terug betaald.

• Bij slecht weer geldt: enkel wanneer er een nationaal weeralarm (KNMI code rood) wordt afgegeven met een negatief reisadvies op het moment dat cursisten redelijkerwijs onderweg zouden zijn naar Next Level Cakes, kan de workshop omgezet worden naar een nieuwe datum of betaalde gelden omgezet in een tegoed voor een andere workshop binnen datzelfde kalenderjaar. In overige weersomstandigheden wordt de workshop niet geannuleerd en is er indien door cursist zelf gekozen wordt voor annulering, geen mogelijkheid voor restitutie van het betaalde bedrag.

• Werkstukken gemaakt in de workshop zijn niet bedoeld om te nuttigen. Next Level Cakes is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen mits u besluit dit toch te doen.

• Cursist wordt geacht de gehele workshop dag te reserveren voor de workshop, in verband met mogelijke uitloop van de planning.

• Tijdens de workshop is fotograferen voor eigen gebruik toegestaan, deze foto’s mogen echter op geen enkele manier gepubliceerd worden, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend. Foto’s van het eindresultaat mogen wel gepubliceerd worden. Tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend, is filmen en geluidsopnames maken niet toegestaan in verband met copyright/intellectuele eigendomsrechten.

• Airbrush kan een mist van eetbare verf veroorzaken, welke vervuiling kan veroorzaken van de in de ruimte aanwezige objecten en items. Er wordt geadviseerd decoratie, spullen en meubilair dat men niet wenst schoon te maken, af te dekken met plastic. Deelnemers wordt aangeraden passende kleding te dragen en kostbare sieraden af te doen en veilig op te bergen.

• Next Level Cakes is niet verantwoordelijk voor schade aan, of verlies van persoonlijke goederen, als direct of indirect gevolg van de workshop. Bescherm uw eigendommen.

• Alle foto’s en workshops van Next Level Cakes,  vallen onder copyright van Next Level Cakes. Deze mogen niet gebruikt worden door derden, tenzij hier uitdrukkelijk en aantoonbaar toestemming voor is verleend. Workshops van Next Level Cakes, inclusief alle geleverde documentatie, mogen niet als geheel door derden gegeven worden. Foto’s van het onderwerp van de workshop gegeven door Next Level Cakes, mogen gebruikt worden voor promotie van de workshop.

Eventuele onduidelijkheden en vragen kunnen gericht worden aan info@nextlevelcakes.nl

[Download algemene voorwaarden]